Çevre koruma çalışmalarımızı sürekli geliştirerek adımızı en iyi şekilde duyurmak ve tüm faaliyetlerimizde çevre koruma anlayışımızdan ödün vermeden her zaman mevcut yasa ve yönetmeliklerin öngördüğünün üzerinde bir duyarlılıkla gerekli önlemleri alarak sürdürmek hedefimiz olacaktır.

  • Hiçbir iş çevre sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz,
  • Çevre koruma kurallarının tamamına her zaman ve her işyerimizde uyulacaktır.
  • Her çalışanımız kendisinin ve diğerlerinin çevreye zarar verici davranışlarından doğrudan sorumlu olacağının bilinciyle gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde eğitilecektir.
  • İş yerlerimizde, çalışanlarımızın tamamı çevreyi korumak için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacaktır.
  • Tüm iş yerlerimizde ve imalatlarımızda çevresel risk faktörlerini en aza indirilecek önlemler alınacaktır.
  • Çalıştığımız kuruluşlarla çevre konusunda açık, aktif ve üretken bir iş işbirliği oluşturularak çevreye duyarlılık ilkesinin benimsetilmesine çalışılacaktır.
  • Bizim ve bizden sonraki nesillerin sağlıklı yaşaması gerekliliğinden dolayı çevrenin korunması ve bu yönde iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar ayrılarak yatırımlar yapılacaktır.
  • Çevre korunması ile ilgili tüm kanun ve yükümlülükler her zaman ve her işyerimizde yerine getirilecektir.
  • “Doğa insana muhtaç değil, insan doğaya muhtaçtır” ilkesi temel prensibimiz olacaktır.